מחלקת שנת שירות, אגף חינוך ומשימות,
התנועה הקיבוצית​

כתובת: 
רחוב לאונרדו דה-וינצ'י, תל אביב
​61400